ABOSS

 

Aboss Architecten Amsterdam
Bouwkundige Ingenieurs & Constructeurs

 
Aboss Nederlands
Aboss Belgie
Aboss France   Aboss English   архтектурное боро  
       
 
 
ABOSS.NL> Adviesbouwadvies contact


Bouwkundig tekenwerk
Constructie berekeningen
Splitsingstekeningen

Inmeten van bestaande gebouwen
Verkooptekeningen
Vluchtplanvluchtplan
Ventilatieplan en berekeningen
Daglichtberekeningen
Sloopplan & tekeningen
Riolering & leidingen planrioleringsplan
Electraplan tekening
Kadastrale situatietekening
Brandveiligheidsberekeningen
Brandpreventietekeningen
Interieur design
3D Visualisatie
Tuin plan
Buitenreklame
Constructie berekeningen
Constructieve details
Constructie tekeningen
Geluidsisolatie berekeningen
Installatietekeningeninstallatie tekeningen
Uitvoeringstekeningenhuis dakconstructie aanbouw
Dakterras

Referenties


Aanbieding aanbieding

Tarieven

Vacatures

------------------------------------

Contact:
Aboss bouwkundig advies & tekenbureau

Insulindeweg 649 1095EA
Amsterdam

Tel: +31-(0)-624246268

E-mail: Info@aboss.nl

 

 

 
Aboss Real Estatehuis dakconstructie aanbouw
Bouw Links
Amstelada Amsterdam
Aboss
Aboss
Aboss bouw
Shipping services
B&B Amsterdam


 

 

 

De bouwvergunning is een omgevingsvergunning.

Sinds 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) ingegaan.
Hierbij zijn ruim 25 vergunningen op het gebied van bouwen,
wonen, ruimte en milieu vervangen door één nieuwe vergunning: de omgevingsvergunning.
Vroeger heetten deze vergunningen onder andere: bouwvergunning, sloopvergunning of kapvergunning.

Onder de WABO omgevingsvergunning vallen onder andere de voormalige:

* bouwvergunning
* sloopvergunning
* kapvergunning
* aanlegvergunning
* buitenreclamevergunning
* monumentenvergunning

Beantwoord de vragen op deze website en bepaal of u een bouwvergunning nodig heeft.

Heeft u hulp voor een bouwaanvraag nodig? Dat doen wij voor u.

*Omgevingsvergunningaanvraag, bouwaanvraag, bouwkundig tekenwerk, constructieberekeningen,
splitsingsaanvraag, princiepe details, vetnilatieplan, vluchtplan, daglichtberekeningen, splitsingstekeningen etc.
Een bouwaanvraag indienen voor een verbouwing.
Of u heeft simpelweg voor een project bouwkundige tekeningen nodig.
Bel dan gerust.
Snelle levering voor een aantrekkelijke prijs!


Wat kost een bouwvergunning, omgevingsvergunning?

De kosten van de omgevingsvergunningaanvraag vindt u in de legestabel 2021 omgevingsvergunning.
Let op: niet voor elke omgevingsvergunning worden kosten gerekend.
De manier van betalen kan per stadsdeel verschillen. Kijk in de stadsdeelzoeker voor de betaalwijze per stadsdeel.
Let op: de stadsdelen Centrum, Oost, Noord en Nieuw-West hanteren voor sommige producten afwijkende leges.
Kijk in de stadsdeelzoeker voor de leges van deze stadsdelen.

*Aanvraag intrekken, geld terug? Valt uw aanvraag in de reguliere procedure (van acht weken)?
En trekt u de aanvraag in binnen drie weken na de dag van ontvangst? Dan kunt u, op verzoek, 50% van de leges terugkrijgen.
*Let op: Het minimumbedrag dat u aan leges betaalt is 204,45 euro. Bovenstaande geldt ook als u een aanvraag,
die valt in de uitgebreide procedure (van 26 weken), binnen zes weken na de dag van ontvangst intrekt.
*Aanvraag later intrekken Trekt u een aanvraag later in dan hierboven genoemd? Dan kunt u, op verzoek, 25% van de leges terugkrijgen.
Ook dan is het minimumbedrag dat u aan leges betaalt 204,45euro.
* Aanvraag overige activiteiten intrekken
Valt uw aanvraag onder een andere activiteit? En trekt u deze in binnen de behandeltermijn?
Dan kunt u, op verzoek, 25% van de betaalde leges terugkrijgen. Het minimumbedrag dat u aan leges betaalt, is 204,45 euro.
*Vergunning geweigerd? Ook als de gemeente de vergunning weigert, moet u leges betalen.
U kunt, op verzoek, 25% van het totaalbedrag terugkrijgen. Het minimumbedrag dat u aan leges betaalt, is 204,45 euro.
*Vergunning geweigerd, eenzelfde vergunning aangevraagd? Als een aanvraag om een bouwactiviteit is geweigerd,
kunt u voor hetzelfde plan een nieuwe aanvraag indienen.
Doet u dat binnen zes maanden na de weigering van de eerste aanvraag? En is de beslissing over de nieuwe aanvraag positief?
Dan kunt u, op verzoek, 50% van de betaalde leges voor de eerste aanvraag terugkrijgen.
Het minimumbedrag dat u aan leges betaalt, is 204,45 euro .
* Nieuwe aanvraag na zes maanden
Dient u later dan zes maanden na de weigering van de eerste aanvraag een nieuwe aanvraag in?
Dan kunt u, op verzoek, 25% van de betaalde leges voor de eerste aanvraag terugkrijgen.
Het minimumbedrag dat u aan leges betaalt, is 204,45euro .
* Meervoudige vergunning
Als u een zogeheten meervoudige vergunning aanvraagt (voor meerdere werkzaamheden),
dan betaalt u de leges van alle afzonderlijke werkzaamheden.
* Aanvullingen Als het stadsdeel u om aanvullingen heeft gevraagd en u levert die niet op tijd aan,
dan kan het stadsdeel uw aanvraag niet verder behandelen. In dat geval betaalt u aan leges maximaal 204,45euro .


Hoe lang is een bouwvergunning geldig?

Een verleende bouwvergunning is onbeperkt geldig.
In sommige gevallen kan een verleende bouwvergunning worden ingetrokken,
als er gedurende een periode van 26 weken geen bouwactiviteiten hebben plaatsgevonden.

Hoe lang duurt de aanvraag van een bouwvergunning?

De beslissing over de aanvraag van een omgevingsvergunning duurt 8 weken (reguliere procedure) of 26 weken (uitgebreide procedure).
Voor de volgende aanvragen geldt de uitgebreide procedure:
~ aanvragen in het kader van bijzonder brandveilig gebruik van bouwwerken (voormalige gebruiksvergunning).
~ aanvragen voor het starten van een bedrijf of onderneming met gevolgen voor het milieu (voormalige milieuvergunning).
~ aanvragen waarbij u wilt afwijken van het bestemmingsplan.
~ aanvragen voor wijzigingen aan een Rijksmonument.
Vallen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning sommige werkzaamheden onder de procedure van 26 weken?
Dan geldt die termijn voor de hele aanvraag. Let op: een gefaseerde aanvraag duurt langer omdat over beide fasen apart
beslist moet worden.Twijfelt u over al dan niet gefaseerd aanvragen? Overleg dan met het stadsdeel.
Verlengen: Het stadsdeel mag de termijnen van 8 weken (gewone procedure) en 26 weken (uitgebreide procedure)
een keer met 6 weken verlengen. Ze moet hiervoor wel een geldige reden hebben; bijvoorbeeld omdat een adviserende instantie,
zoals de brandweer, meer tijd nodig heeft voor zijn advies.
Opschorten: Is uw vergunningaanvraag niet goed ingevuld of ontbreken er bijlagen?
Dan vraagt het stadsdeel u in een brief om deze aan te vullen. In deze brief geeft de gemeente ook
aan hoeveel tijd u daarvoor krijgt. Op het moment dat de gemeente dat aan u vraagt, stopt de beslistermijn; dit heet opschorten.
Als u ontbrekende bijlagen niet op tijd aanlevert, dan behandelt de gemeente uw aanvraag niet en krijgt u geen vergunning.
De gemeente laat u schriftelijk weten als de zij de beslistermijn verlengt of de beslissing opschort.
Te late beslissing: Als de gemeente niet op tijd beslist over een aanvraag in de reguliere procedure (van acht weken),
krijgt u de vergunning van rechtswege. Dat wil zeggen: de wet bepaalt dat u de vergunning krijgt.
Als de gemeente niet op tijd beslist over uw aanvraag in de uitgebreide procedure (van 26 weken),
kunt u een vergoeding (dwangsom) krijgen.

Bouwkundig tekenwerk

Wij verzorgen bouwkundig tekenwerk in elke fase van het bouwproces.

Ontwerptekeningen, bouwaanvraagtekeningen,
splitsingstekeningen

splitsingstekeningen
, bestektekeningen, werktekeningen,
bouwkundige details en alles wat verder nodig is voor een succesvol bouwproject.
Een bouwaanvraag (WABO) indienen voor een verbouwing of een nieuwbouw
dat doen wij voor u. Advies en begeleiding.
Wij zijn gespecialiseerd in allround bouwkundig tekenwerk.
Als u voor (huur) woningen representatieve tekeningen,
bijvoorbeeld verkooptekeningen, wilt hebben.
Tekenwerk van woningen wat nog niet gedigitaliseerd is.
Of als u zelfs van bijvoorbeeld woningen geen tekeningen heeft en
welke nog helemaal ingemeten en digitaal uitgetekend moet worden.

"Allerlei kleine aanpassingen in woningen en / of
utilitaire gebouwen die even uitgetekend moet worden,
en /of een bouwaanvraag voor nodig is.
Tekenen van gevels, aanbouw, uitbouw, dakterras, dakkapel, luifel,
verbouwing van zolder, badkamer, vakantiehuis of tuinhuis en etc.

Aanvullend kunnen we u bijstaan met advies, bouwbegeleiding en overtuigende presentaties.
Snelle levering voor een aantrekkelijke prijs!

Algemene voorwaarden

-----------------------------

Aboss Bouwadvies & Tekenbureau B.V.
Bouwkundige Ingenieurs en Constructeurs te Amsterdam

 Dienst Millieu
Gemeente Amsterdam

Dienst Milieu
 

Wij leveren de tekenwerk standaard binnen 2-3dagen.
Heeft u haast!? Maak dan gebruik van
onze spoed service; 7 dagen per week.
Word nu donateur van World Animal Protection

World Animal Protection
World Society Protection of Animals


All-round Bouwkundig tekenwerk:
Aanbouw tekenwerk goedkoop
Amsterdam,
Uitbouw tekenwerk snelle levering
Amsterdam,
Dakkapel tekenwerk
tekenburo Amsterdam,
Dakterras tekenwerk
bouwadvies Amsterdam,
Garage tekenwerk
snelle levering Amsterdam,
Luifel tekenwerk
van bestaande situatie,
Tuinschuur tekenwerk
WABO aanvraag,
Nieuwbouw woningen tekenwerk
goedkoop snel Amsterdam,
Bestaande woningen tekenwerk
15 euro op uurbasis,
vakantiehuizen tekenwerk
goedkoop snel Amsterdam,
Kantoor tekenwerk goedkoop
snel Amsterdam,
Bedrijfsruimte tekenwerk
goedkoop snel Amsterdam,
Interior tekenwerk,Tekenen en Ontwerpen:
Nieuwbouwtekeningen woning, Verbouwtekeningen woning,
Verkooptekeningen woning,Woningrenovatie tekenwerk,
Buitenreclame vergunning,
Voorlopigontwerp tekenwerk,
Definitiefontwerp tekenwerk,
3D presentatie AutoCAD,
Werktekeningen voor de aannemers,
Inmeten bestaand gebouw,
De bestaande gegevens digitaliseren,
Berekenen constructie,
Constructietekeningen,Constructiedetailtekeningen,
Constructieberekeningen,Constructieontwerp,
Bouwtechnische werk:
toetsing bouwbesluit, omgevingsvergunning
aanvraag,EPC berekeningen,
buitenreclame, bouwtekening maken,
bouwaanvraag veranda, reclame buiten,
buitenreclame, bouwtekening maken,
bouwaanvraag veranda,reclame buiten,
bouwvergunningen,vergunning aanvragen,
constructiebureau, bouwtekeningen,
bouwvergunning aanvragen, bouwvergunning aanvraag,
aanvragen bouwvergunning, aanvraag bouwvergunning,
bouwaanvraag tekeningen,
Bouwaanvraagtekeningen
Bestekstekeningen,Installatietekeningen,
Constructietekeningen,Uitvoeringstekeningen
Splitsingstekeningen,Detailtekeningen,
Omgevingsvergunningen,Verkooptekeningen,
Ontwerpen, Artist impressions, 3D, Inmeten en digitaliseren,
Brandpreventie tekeningen,
projectenbegeleiding,bouwkundige advies,
begeleiding van bouwaanvragen,
daglichtberekeningen, ventilatieberekeningen,
brandveiligheidberekeningen,
bouwkundige tekeningen, constructieveberekeningen,
constructieve details,
plan voor aansluitingen,leidingen elektra
sloopplan, aanvraag kapvergunning,
riool,leidingen plan,
food serviceconcepten plan, (Horeca),
aanvragen van luchtpijp mechanische,
ventilatiesysteem, (Horeca)
het aanvragen van buitenreclame,
reclameborden,
zonneschermen met logo`s aanvragen
het omzetten bergruimtes naar verblijfsruimtes,
het omzetten zolderruimtes,
naar de kamers met woonfunctie
het omzetten kelderruimtes,
naar de kamers met woonfunctie
aanvragen van uitbouw,aanvragen van aanbouw,
aanvragen nieuwe fundering,
aanvragen wijzigingen in gevels,
nieuwe woonindelingen plan,
het aanvragen van luifels,
het aanvragen van dakkapel,
het aanvragen van dakramen,
het aanvragen van ventilatieroosters,
nieuwe kozijnen,(gevels),
het aanvragen van balkons,
het aanvragen van dakterras,
het aanvragen van dakkoepels,
balklaagberekeningen,portaalberekeningen,
interieuradvies en tekenwerk,
exterieuradvies en tekenwerk,
3D visualisaties,in 3D AutoCAD
3D videopresentaties woningen
bouwtekening, tekenburo, ventilatieberekeningen,
bouwkundige tekenwerk maken,
daglichtberekeningen,


Amstelada Architecten Amsterdam
Insulindeweg 649
1095EA Amsterdam
Nederland
©ABOSS.NL