bouwkundige tekening - Aboss Bouwadvies

"Bouwkundig tekenwerk - Nieuwe situatie "Bespaar op uw tekenkosten! tekenwerk voor nieuwbouw en verbouw!

Bouwkundig tekenwerk - Inmeten en digitaliseren van panden;
Wij bieden bouwkundig tekenwerk voor particulieren en bedrijven.
Deskundig en voordelig aanvragen van een bouwvergunning in Amsterdam.
Wij regelen alle nodige vergunningen, de aanbesteding en verzorgen
de totale begeleiding tijdens het gehele bouwproces.


http://www.omgevingsvergunningaanvraag.nl


Gemeente Amsterdam - Snelle levering! Scherpe prijzen!
Bel ons op Tel: +31 (0)6-24246268 of E-mail: Info@aboss.nl
http://www.aboss.nl


Onze opdrachtgevers bestaan uit particulieren, architectenbureaus, aannemers, woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars.
We zijn ik meer dan 10 jaar als bouwkundig/constructief adviesbureau actief in Amsterdam en hebben vele verbouwingen gerealiseerd.

Aboss Bouwadvies kan u onder meer helpen met de technische haalbaarheid, het aanvragen van een omgevingsvergunning,
het maken van de benodigde constructieberekeningen tekeningen, ventilatieplan, elektraplan, vluchtplan, daglichtberekeningen,
sloopplan, rioolplan schrijven van een technische omschrijving of puntentelling en het inschakelen en begeleiden van een aannemer.
Tijdens het bouwtraject zijn we de contactpersoon voor opdrachtgever, architect, constructeur en aannemer.
Spreken hen aan op de voortgang en kwaliteit; leiden de bouwprocess en adviseren over meer- en minderwerk.
Wij garanderen het terugbrengen van o.a. financiële risico's door goed vastgestelde afspraken, waardoor meer zekerheid over het eindresultaat bestaat.

Ons bureau kan het gehele traject voor u verzorgen van ontwerp tot en met het realiseren van het bouwwerk of de verbouwing.
Mocht u vragen hebben of advies neem dan gerust contact met ons. Tel:+31(0)6-24246268Wie zijn huis wil verbouwen of een bedrijfspand wil neerzetten, heeft verschillende vergunningen nodig.
De Rijksoverheid wil het zo makkelijk mogelijk maken deze aan te vragen. De kern van de Wabo is de omgevingsvergunning.
Deze vergunning vervangt 25 andre vergunningen op het gebied van bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.
Dit scheelt burgers en bedrijven tijd en geld. Aanvragen kunnen worden gedaan via het Omgevingsloket Online.
Deze vergunning, kunt u digitaal aanvragen bij het Omgevingsloket online.